Om

Hela mitt liv har jag letat efter något. Under en period kallade jag mig till och med för en sökare. Detta eviga sökande har lett mig till många kurser, utbildningar och diplom på väggen. Och alla har på något vis tagit mig ett steg närmare mitt mål och skapat den jag är idag.

Som barn påverkades jag ofta av alla de energier som fanns runtom mig. När jag var för mig själv drogs jag in i en annan värld, energiernas värld. Denna värld dansade med mitt inre och här mådde jag bra på alla plan, vad som än hände i livet. Jag minns en stor förvirring när jag tittade på de människor som levde runtom mig och förstod att de inte såg den värld jag såg. Deras agerande var i mina ögon väldigt konstigt. Ju längre tiden gick ju mer begravdes denna lekfulla del av mig och ersattes av ett avgrundsdjupt mörker för en lång tid. För att överleva valde mitt jag att splittras, inte bara vara utan bli olika på olika platser, med olika personer och olika situationer.

I tjugoårsåldern blev förvirringens mörker så allvarligt att det var dags att leta hjälp. I en värld som inte fungerade för mig skulle jag alltså vara tvungen att anförtro en okänd mina innersta känslor. Det resulterade i flera olika diagnoser, men ingen hjälp kunde ges just då. Jag fick bara höra att mina innersta tankar var fel, de kunde varken höra mig eller förstå. Det fanns ingen annan väg än den jag själv skulle hitta. Och något inuti mig gav mig styrkan att fortsätta leta.

Nu vet jag att det jag letat efter fanns så nära hela tiden, <em>det var ju mig själv jag skulle se</em>.

En dag var jag där med hela mitt jag i full insikt. Jag minns det så väl. Jag stod jag i fönstret på en utbildning och studerade träden på ängen där utanför. De vajade i ett lugn fram och tillbaka. Grenarna slingrade sig i snirkliga rörelser och tycktes dansa med mig. Energierna nådde mig och i full kontakt kände jag hur min kropp började röra på sig och dansa i harmoni med träden. Denna fantastiska känsla satte sina spår och den inre värld som legat slumrande sedan jag var ett barn började väckas till liv ännu en gång. Där och då kunde jag se och få kontakt hela mitt jag, den kärna som legat gömd långt därinne för att jag inte passade in.

Från den stunden valde jag att följa flödet som nu öppnade allt fler dörrar inom mig och runtom mig. Känslan fick leda mig och jag fick se hur fantastiskt energierna jobbar om de bara får chansen. De frågor och funderingar jag hade fick svar nästan på en gång bara jag medvetet var där för att se det. Ibland kom svaren som utmaningar och riktigt tuffa perioder. Men alltid fick jag insikterna jag behövde för att ta ytterligare ett litet steg vidare på min väg.

Så en dag, med hjälp från personer jag älskar högt, fick jag den insikt som till slut skulle öppna dörren till mitt inre rike fullt ut. Vad jag skulle förstå är att det är först när jag släpper taget och har<em> tillit</em> till allt som jag är, som jag till fullo kan öppna och ge av mig själv. Det har verkligen varit, och är fortfarande en utmaning att låta denna tillit flöda fullt ut. Men när jag är där, när jag fullt ut kan släppa rädslorna för att vara jag – hela jag – då börjar mirakel hända runtom mig!

När jag fullt ut ser hela mig själv kan jag få kontakt min egen inre kraft. Och att stå stark i denna kraft hjälper mig att ytterligare se klart på vad det är jag behöver för att må bra, för att utvecklas och nå min fulla potential. Min resa har nu nått mitt inre rike, men det betyder inte att resan nått sitt slut. Nu fortsätter den med att utforska och fördjupa kontakten, fördjupa tilliten och ena mina jag.

Mitt syfte med detta är att bli allt starkare, se saker så mycket tydligare. Och sedan jag fått denna kontakt får jag hela tiden chanser att se fler av de illusioner som hindrat mig från att få full kontakt med mig själv. Jag går vilse för en stund och genom det ser jag vad jag behöver göra för att nå ännu större insikter. Med syftet klart kan jag förstå mina drömmar, och välkomna de förändringar som krävs inom mig och runtom mig så att jag fullt ut kan leva det liv som är mitt.

Mitt inre rike finns nu med mig i all det jag gör. Den är min inspiration, min kraft och min glädje. Världen dansar med mig och i allt jag gör dansar jag med världen.

Vi får bara en chans till detta livet, lev det fullt ut!